Mục đích – Trang Quảng cáo của CĐVNGA

Vì lợi ích cộng đồng, chúng tôi thiết lập website quảng cáo này cho đồng hương sử dụng. Mọi sự giao dịch đăng trong website này là do đồng hương tự đưa lên, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Yêu cầu đồng hương đừng đăng những quảng cáo có tính cách không lành mạnh, phạm thuần phong mỹ tục của cộng đồng Việt nam.

Xin mọi người phổ biến và gìn giử trang web quảng cáo của chúng ta

Để biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà của CĐVNGA   www.vncga.org

To further benefit our community, we have established this classified section for everyone’s convenience. We will not be hold accountable for any and all ads and entries posted in this section, you are solely responsible for any content you submit to this website. We request everyone to please refrain from posting inappropriate ads and content that may damage and tarnished the Vietnamese community. Please help us spread the words and help us maintain this resource for everyone’s usage.

Sincerely,
VNCGA –  Email: cdvnga@gmail.com – Phone: (678) 849-6470 – (770) 263-7040

*************************************

cdvnga-2017

unnamed

unname2

 

Advertisements